aandelenbeurs

A. Voorwaarden voor het ruilrecht

Wij bieden u graag de mogelijkheid om artikelen die u niet past of bevalt te ruilen voor één of meerdere artikelen. Uw ruilrecht bestaat gedurende een periode van 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen.
Bij uitoefening van het ruilrecht moeten de goederen zich in de originele verpakking bevinden (indien de goederen in een passende verpakking zijn geleverd), compleet, ongebruikt (indien de levering nieuw was) en onbeschadigd.
In afwijking van het wettelijke herroepingsrecht moet u, als u gebruik maakt van dit ruilrecht, de heen- en retourkosten en het verzendrisico dragen.
Als de aankoopprijs van het artikel dat u onder het ruilrecht heeft geretourneerd hoger is dan de aankoopprijs van het nieuwe artikel en de daaruit voortvloeiende nieuwe verzendkosten, betalen wij u het verschil binnen een week na verzending van het nieuwe artikel terug via de door u gebruikte betaalmethode.
Als de aankoopprijs van het nieuwe artikel dat u hebt geselecteerd als onderdeel van uw ruilrecht hoger is dan de aankoopprijs van het geretourneerde artikel en de nieuwe verzendkosten, maak dan het verschil vooraf aan ons over op onze bank- of PayPal-rekening, die wij u zullen toesturen per e-mail aan u verzonden nadat u uw ruilrecht heeft uitgeoefend, evenals het verschilbedrag. Andere betalingsmogelijkheden kunnen wij in dit kader alleen aanvaarden na voorafgaande toestemming.
Uw wettelijke rechten blijven onaangetast door dit ruilrecht.

B. Werkwijze

Om uw recht op ruilen uit te oefenen, vult u ons ruilretourbewijs volledig in en stuurt u de artikelen die u wilt ruilen samen met het retourbewijs voldoende gefrankeerd naar het volgende adres:
Van den Hoven & Gutierrez Gutierrez GbR
Wilhelminenstraße 30
DE 65193 Wiesbaden
sin-duda@outlook.com
Indien aan alle hierboven genoemde ruilvoorwaarden is voldaan, sturen wij u vervolgens de gewenste ruilartikelen toe.