Opbrengst

A. Algemene informatie

Stuur artikelen niet vrachtverzendend naar ons terug, omdat dit aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt. Als u een artikel vrachtverzending retourneert en u de directe kosten van de retourzending moet dragen, moeten wij u ook de portokosten in rekening brengen die voor de vrachtverzending in rekening worden gebracht.

Indien wij de kosten van de retourzending moeten dragen, wordt de door u betaalde retourzending direct vergoed.

Zorg ervoor dat u het te retourneren artikel naar ons opstuurt, samen met alle accessoires die bij het artikel zijn geleverd (bijvoorbeeld labels en gebruiksaanwijzingen) en in de originele verpakking die bij het artikel is geleverd.

Daarnaast willen wij u vragen ervoor te zorgen dat het geretourneerde artikel veilig wordt verpakt. Heeft u hiervoor verpakkings- of vulmateriaal nodig, neem dan vooraf contact met ons op
sin-duda@outlook.com.

Als u van de vervoerder een ontvangstbewijs ontvangt voor de gekozen retourvorm, dient u deze zorgvuldig te bewaren totdat de retourverwerking is afgerond.

B. Retourneren vanwege uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht

Controleer daarom voordat u een artikel retourneert of de herroepingstermijn voor het effectief uitoefenen van uw herroepingsrecht nog open is, tenzij u uw herroeping al tijdig bij ons heeft gemeld.

Houd er ook rekening mee dat een wettelijk herroepingsrecht alleen geldt voor een consument in de zin van
§ 13 BGB, d.w.z. alleen een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

C. Retourneren wegens defect of defect

In het geval van een retourzending om deze reden, kunt u op de retourbon aangeven of u een reparatie (d.w.z. reparatie van het defecte of defecte artikel, indien mogelijk) of een nalevering (d.w.z. de levering van een artikel zonder gebreken) wenst. , als dat mogelijk is).

Wij dragen de verzendkosten die nodig zijn om uw legitieme verzoek om aanvullende prestaties te verwerken. Eventuele verzendkosten vergoeden wij u direct na controle van het artikel als het een materiaalfout vertoont.

D. Retourzending wegens schade of verlies tijdens het transport

Als het geleverde artikel tijdens het transport zichtbaar beschadigd is (met name als de buitenverpakking beschadigd is, zoals geplet, geopend of gescheurd, nat of merkbaar opnieuw gelijmd) of als onderdelen van de levering tijdens het transport verloren of gestolen zijn, stuur dan of retourneer de artikelen indien mogelijk in de beschadigde buitenverpakking, indien nodig in een extra buitenverpakking of in de originele buitenverpakking die u opnieuw hebt gesloten.

Indien u van de bezorger de bevestiging heeft ontvangen dat de zending beschadigd is, verzoeken wij u een kopie hiervan bij uw retourzending te voegen. We raden u ook aan om, indien mogelijk, foto's te maken van de beschadigde zending.

Na controle sturen wij u direct kosteloos nieuwe exemplaren van het/de beschadigde artikel(en) toe en vergoeden wij de verzendkosten voor het retourneren.

E. Retourneren wegens foutieve levering

Als wij u per ongeluk een artikel hebben gestuurd dat u niet heeft besteld of een artikel dat u in de verkeerde versie heeft besteld, stuur dan alleen het verkeerd geleverde artikel of de verkeerd geleverde artikelen uit de bestelling naar ons terug. Je krijgt direct het juiste artikel gratis thuisbezorgd en de gemaakte verzendkosten voor het retourneren worden vergoed.